.....Fattar inte att jag alltid glömmer så lätt å sen märker att jag hade fel....